Strefa interesów – pokaz filmu i spotkanie z filmoznawcą